Registracija firme

Samo Vam je potreban pasoš,  jedan EURO osnivackog uloga i jedan dan u Crnoj  Gori

Predložite naziv za vašu firmu Mi ćemo u Centralnom registru Privrednog suda provjeriti da li je  naziv slobodan                                                                           Posaljite naziv radi provjere na email: selecta.me@gmail.com

Nakon što ste odredili naziv firme pošaljite nam e-mailom sledeće podatke: Naziv firme; Lične podatke za osnivača i direktora: Ime i prezime, adresa stanovanja,  MB, broj pasoša Sedište firme – Ukoliko još nemate vašu adresu firme, možete registrovati firmu na našoj adresi; Djelatnosti kojima će se vaša firma baviti                                      Posaljite podatke na email: selecta.me@gmail.com

Na osnovu podataka koje ste nam dostavili, pripremićemo sva potrebnadokumenta  za registraciju: Odluku (Ugovor) o osnivanju, Statut, obrasce za registraciju, deponovani potpis i ostalo.

Kada pripremimo dokumentaciju,  dogovorićemo se o terminu kada možete da dođete u Crnu Goru, radi potpisivanja i overe  dokumentacije u  sudu

Planirajte dolazak u Crnu Goru na 1 dan radi ovjere dokumentacije Nasa adresa je Podgorica, Marka Miljanova 46 Sa sobom morate obavezno imati  sledeća dokumenta Lična dokumenta (pasoš – kojeg inače morate imati za ulazak u CG Ukoliko je pravno lice osnivač: Izvod iz registra ne stariji od 6 mjeseci, Statut

Ovjera dokumenata kod notara Neophodno je lično prisustvo osnivača i direktora u Crnoj Gori  da potpišu i overe sledeca dokumenta kod notara

Odluku (Ugovor) o osnivanju preduzeća

Ovlašćenje, Deponovane potpise za banku, (Ovjeru dokumenata u sudu možete da obavite za jedan sat)   Registracija preduzeća u Centralnom registru Mi ćemo kompletirati i predati dokumentaciju za registraciju firme  kod Centralnog registra, registraciju PIB-a, PDV-a, carinskog broja i otvaranje računa kod banke

Kompletnu registraciju firme završićemo  u roku od 7-10 dana

Š t a   s v e  d o b i j a t e:
1.   Osnivačka akta (Odluka-Ugovor o      osnivanju, Statut)
2.   Rešenje o registraciji firme
3.   Matični broj
4.   PIB
5.   PDV
6.   Carinski broj
7.   Pecat firme
8.   Ako nemate svoj prostor možete registrovati firmu na nasoj adresi, bez nadoknade 9.   Sve konsultacije su besplatne

Maximalni rok za kompletnu registraciju preduzeća iznosi  7-10 dana
Cijena 350€
(u cijenu su uracunate sve takse -nema skrivenih troškova)

Za informacije posaljite poruku na email selecta.me@gmail.com

mob. 382 69 590 433 

 

 

2 thoughts on “Registracija firme

Comments are closed.